Khu trại chăn nuôi, Tổ 3, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, HN

Hotline:
01 2345 6789

contact@gebio.vn

Liên hệ với chúng tôi!